Verzekering

Ieder lid is verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van en naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle clubactiviteiten. Indien nodig neemt LERC bijkomende verzekeringen. Meer info over de inhoud van de verzekering kan je vinden op de website van RedFed (verzekeringspolissen L.O. 1.102.192/B en B.A. 1.102.193/B). Als je een ongeval zou hebben, zal de trainer ter plaatse jou het aangifteformulier geven. Dit aangifteformulier kan je ook downloaden via de RedFed-website.

Het stappenplan is als volgt

  1. Je ontvangt van LERC het ongevalaangifteformulier voor de verzekeraar (zie
    “Formulier 01 - RedFed-ONGEVALSAANGIFTEFORMULIER”). De verzekeraar is Arena Verzekeringen
  2. Laat dit formulier invullen door de dokter (= medisch getuigschrift)
  3. Stuur het formulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s en verslagen op naar de verzekeraar. Dit doe je als lid rechtstreeks.
    De verdere afhandeling van jouw dossier gebeurt ook rechtstreeks met Arena Verzekeringen
  4. Eens de verzekeraar de documenten heeft ontvangen zendt deze binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en het dossiernummer
  5. Alle bijkomende onkostennota’s dien je onmiddellijk over te maken (met vermelding van het dossiernummer) zodat de verzekeraar Arena – als het dossier volledig is – tot vergoeding kan overgaan
  6. In het geval van ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces moet dit zo snel mogelijk gemeld worden bij de verzekeraar Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen

Met verdere vragen kan je steeds terecht op secretariaat@lerc.be

Terugbetaling ziekenfonds

LERC zorgt voor het invullen van de nodige documenten om een terugbetaling van (een deel) van het lidmaatschap door je ziekenfonds te kunnen aanvragen. Hiervoor moet je enkel de juiste documenten bezorgen. Je kan deze online vinden of opvragen bij je ziekenfonds. Stuur het ingevulde document naar:
- voor LERC: secretariaat@lerc.be
- voor de zwemschool: secretariaatZS@lerc.be