Ieder lid is verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van en naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle clubactiviteiten. Indien nodig neemt LERC bijkomende verzekeringen aan. Meer info over de inhoud van de verzekering kan je vinden op de website van RedFed(verzekeringspolissen L.O. 1.102.192/B en B.A. 1.102.193/B). Indien zich een ongeval voordoet, kan de trainer ter plaatse jou het aangifteformulier overhandigen. Dit aangifteformulier kan je ook downloaden via de RedFed-website .

Het stappenplan is als volgt

  1. Je ontvangt van LERC het ongevalaangifteformulier voor de verzekeraar (zie
    “Formulier 1 – Ongevalaangifteformulier lichamelijke ongevallen”). De verzekeraar is Arena Verzekeringen.
  2. Laat dit formulier invullen door de dokter (= medisch getuigschrift).
  3. Stuur het formulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s en verslagen op naar de verzekeraar. Dit doe je als lid rechtstreeks.
    De verdere afhandeling van jouw dossier gebeurt ook rechtstreeks met Arena Verzekeringen.
  4. Eens de verzekeraarde documenten heeft ontvangen zendt deze binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en het dossiernummer.
  5. Alle bijkomende onkostennota’s dien je onmiddellijk over te maken (met vermelding van het dossiernummer) zodat de verzekeraar Arena – als het dossier volledig is – tot vergoeding kan overgaan.
  6. In het geval van ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces moet dit zo snel mogelijk gemeld worden bij de verzekeraar Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Met verdere vragen kan je steeds terecht op secretariaat@lerc.be.